שאול לשון שאלה | התיקון הכללי אתר הרשמי

תיקון הכללי מזמור טז : (תהלים טז, ט)

כי לא תעזוב נפשי לשאול.

כי לפעמים אסור לשאול, ולהכנס עם היצר הרע והתאוות בטוען ונטען.

אלא אם אתה יודע שדבר מסויים הוא אסור והוא נגד רצון השם ית'.., פשוט – תברח ממנו

אל תשאל שאלות.., אולי זה לא מחבל? אולי הוא טועה בהשקפות? בוא נדבר איתו נבין לליבו?

לא ! מחבל הוא מחבל וצריך לנהוג בו – כראוי לו לפי הכללים,

בלי לחכות – כי יצר הרע יכול להפוך רע לטוב וטוב לרע.., יום ללילה וללילה ליום..,

פשוט תעשה את המוטל עליך – אל תשאל שאלות, זה לא הזמן לכך!! 

ולהיפך אחרי שידוע שיש מצווה וצריך וטוב לעשות אותה

והיא חסד והיא מזכה ואותנו לחיי נצח וגורמת עונג ונחת להשם יתברך

למה לחפש ולדייק יותר מידי..,

פשוט תקום ותעשה אותה בשמחה, אל תחכה יותר מידי להידורים שמא בסוף תחמיצה !

וכן יש דברים שאסור לשאול,

וכי ילד שואל את אמא שלו מה יש לה מתחת לסינר או מה בדיוק אבא ואמא מסתגרים בחדר ?

יש דברים שאדם צריך לדעת – שזה לא שייך לו, או לפחת כרגע זה לא שייך אליו ולדרגתו

וכל אדם צריך לדעת את מקומו !

ולא יעלה על הדעת שמי שהוא רחוק מקיום המצוות – ירצה לדעת הנהגות השם וקיום אלוקות

ושורש הנהגת העולם – והוא מקשה קושיות כאילו עולמו כבר מתוקן ומושלם

אלא תכנס תטעם תראה רצינות תוכיח את עצמך יציב..,

ובע"ה תקבל תשובות על כל השאלות לאט לאט..,

כגון שאלות – מה לפנים ומה לאחור (מה למעלה ומה למטה)

וכמ"ש חז"ל במסכת חגיגה (יג, א), כי יש שאול (ל´ שאלה) שמביא לידי שאול וגהינום.

והנמנע מלשאול ניצל משאול.

(ספר שי למורא – הרגשות ומחשבות על "תיקון הכללי")

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share

כתיבת תגובה