תיקון הכללי

10 מזמורי תהילים הנקראים תיקון הכללי – הוציאו מההעלם אל הגילוי, אדמו"ר וכו' וכו' מורינו הרב רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

ברוכים הבאים לאתר הרשמי של התיקון הכללי

את הקדמה המלאה של רבי נתן מברסלב על תיקון הכללי >> קראו במאמר הקדמה לתיקון הכללי !

הבטחת רבנו נחמן מברסלב זצ"ל

תיקון הכללי קרן סבא אודסר

רבנו מברסלב ז"ל ייחד שני עדים נאמנים מתלמידו, והבטיח ואמר בפניהם, מי שיאמר בכל מקום שהוא, תיקון הכללי הוא תיקון לפגם הברית. ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהלים, ויתן פרוטה לצדקה עבורו אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאד מאד חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. ואמר: אשתטח לאורך ולרוחב להיטיב עמו. בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו משאול תחתיות. ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה מזמורי תהילים מועילים מאד מאד, ואמר שהוא תיקון הכללי, כי כל עברה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון הזה הוא התיקון הכללי של כל הפגמים וממילא כשמתקנים בשורש מתתקנים שאר הדברים ויכולים להמתיק הדינים.

אם אירע לאדם מקרה בלתי טהור או שנכשל בפגם זה, תיקונו הוא שיאמר באותו היום את אלו העשרה מזמורי תהילים ובוודאי יתקן בזה מאד מאד. וצריך לטבול באותו היום במקווה ולאחר מכן לומר את התיקון הכללי. והוא תיקון למקרי לילה, ואלו הם העשרה מזמורי תהלים: טז', לב', מא', מב', נט', עז', צ', קה', קלז', קנ'. והם תיקון גדול מאד ומי שאומר אותם בכל יום ובפרט באותו היום שקרה לו המקרה אינו צריך לפחד עוד מהפגם הנורא כי בוודאי נתקן עי"ז.

בחר אפשרות תיקון

תיקון הכללי לקריאה

התיקון הכללי להורדה

עשרה מזמורים של ת"ה – לשמיעה

פירושים על המזמורים

מאמרים וסגולות של אמירת הת"ה

רבנים כותבים על התיקון

פדיון נפש,רבנים,צדיקים,ברסלב

פדיון נפש אצל רבי נחמן מברסלב

החיים קשים ומלאים צרות, לחצים פחדים חרדות, וכל מיני חלאים שמחשיכים את השמחה של החיים?

רבינו נחמן מברסלב אומר שטוב תמיד לעשות פדיון נפש להמתקת הדינים לחדש את זרימת החיים – ולזכות לאהבת וקרבת אלוהים.

אז צלצלו – זה לא בשמיים, כל אחד נותן לצדקה כפי יכולתו, כמו שאמר רבינו נחמן העיקר לא להיות קמצן… ותתחילו מחדש לחוית את החיים, עם אמונה ותקווה לישועה והצלחה, והעיקר עם הרבה הרבה שמחה !

פדיון נפש ע"י חסידי ברסלב אצל הצדיק יסוד עולם – רבי נחמן מברסלב באומן.


לסדר פדיון נפש ייעוץ חינם – צלצלו: 050-4161022

תיקון הכללי לשמיעה

אתה נוסע ברכב.., במקום שהמחשבה תתעסק באריכות ושיעמום של הדרך, שמביא לידי הרהור של עבירה – שים לך מנגינה נעימה של תיקון הכללי תתפוס כמה מילים של תפילה להשם יתברך – תאמין לנו תראה הרבה יותר ברכה, ומה שבטוח לפחות תזכה לשמור על המחשבה !

אז כנסו להעביר את הזמן – בנעימים !