מצרופי אותיות אשר נמצאו באמתחת הכתבים

מצרופי אותיות אשר נמצאו באמתחת הכתבים

כתבי יד אדמו"ר מוהרנ"ת זצוקל"ה

נפתחו השמים ואראה מראות אלקים (יחזקאל א, א). ר"ת צירוף אמונה.

כי מי שיש לו אמונה שלימה, הרי זה כאילו רואה בעינים את הדבר,

כמבואר בהתורה ויסב (ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' ס"ב).

וע"כ מי שזוכה לאמונה שלימה, הרי כל השמים פתוחים לפנים,

ורואה מראות אלקים עין בעין מחמת תוקף אמונתו באמת.

וזהו אותיות אמונה, ר"ת נפתחו השמים ואראה מראות אלקים כנ"ל:

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share