התיקון הכללי

ברוכים הבאים לאתר הרשמי של התיקון הכללי

הוציאו מההעלם אל הגלוי, אדמו"ר וכו' וכו' מורינו הרב הרב רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

"התיקון הכללי העולמי" שנת התשע"ז / למניינם 2016. באומן, בציון רבי נחמן מברסלב זיע"א.

הבטחת רבנו נחמן מברסלב זצ"ל
תיקון הכללי קרן סבא אודסר
תיקון הכללי
רבי נחמן מברסלב

את הקדמה המלאה של רבי נתן מברסלב על תיקון הכללי >> קראו במאמר הקדמה לתיקון הכללי !

רבנו ז"ל ייחד שני עדים נאמנים מתלמידו, והבטיח ואמר בפניהם, מי שיאמר בכל מקום שהוא, תיקון הכללי הוא תיקון לפגם הברית. ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהלים, ויתן פרוטה לצדקה עבורו אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאד מאד חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. ואמר: אשתטח לאורך ולרוחב להיטיב עמו. בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו משאול תחתיות. ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה מזמורי תהילים מועילים מאד מאד, ואמר שהוא תיקון הכללי, כי כל עברה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון הזה הוא התיקון הכללי של כל הפגמים וממילא כשמתקנים בשורש מתתקנים שאר הדברים ויכולים להמתיק הדינים.

אם אירע לאדם מקרה בלתי טהור או שנכשל בפגם זה, תיקונו הוא שיאמר באותו היום את אלו העשרה מזמורי תהילים ובוודאי יתקן בזה מאד מאד. וצריך לטבול באותו היום במקווה ולאחר מכן לומר את התיקון הכללי. והוא תיקון למקרי לילה, ואלו הם העשרה מזמורי תהלים: טז', לב', מא', מב', נט', עז', צ', קה', קלז', קנ'. והם תיקון גדול מאד ומי שאומר אותם בכל יום ובפרט באותו היום שקרה לו המקרה אינו צריך לפחד עוד מהפגם הנורא כי בוודאי נתקן עי"ז.

יש לכם סיפור אישי על 'תיקון הכללי' ?

שתפו ותזכו את הרבים !

תשלחו לנו את הסיפור (אם צריך נערוך את הסיפור).

אל דאגה , מבטיחים ! שמות ופרטים אישים כדומה - לא יתפרסמו !

 

נ.ב בימים האלו ממש עובדים על הדפסה של "התיקון הכללי"

חוברת כיס שתופץ באלפי אלפים של עותקים , חינם למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים.

ניתן לקחת חלק בזכות הגדולה של ההפצה - ולהקדיש שם לעילוי נשמה או לברכה והצלחה

בסכומים סימליים - התורמים יקבלו מספר העתקים להפצה. 

אז למה לחכות צלצלו כבר עכשיו - וזכות הצדיק תעמוד לכם ובני בתיכם לברכה וישועה !

תיקון הכללי לשמיעה

אתה נוסע ברכב.., במקום שהמחשבה תתעסק באריכות ושיעמום של הדרך, שמביא לידי הרהור של עבירה - שים לך מנגינה נעימה של תיקון הכללי תתפוס כמה מילים של תפילה להשם יתברך - תאמין לנו תראה הרבה יותר ברכה, ומה שבטוח לפחות תזכה לשמור על המחשבה !

אז כנס להעביר את הזמן - בנעימים !